Saturday, November 21, 2015

Shaklee Mengekalkan Sumber Alam

Perubahan iklim mempengaruhi segala aspek: kesihatan, pekerjaan dan masa depan kita.


Shaklee telah mengambil langkah yang konsisten untuk mengurangkan kesan buruk terhadap iklim sejagat dan sentiasa aktif mencari penyelesaian bagi menangani krisis perubahan iklim melalui aktiviti perniagaan harian dan jangka panjangnya. Ini membuktikan keazaman Shaklee untuk menunaikan tanggungjawab bagi menjana masa hadapan yang lebih baik untuk kita semua.

Shaklee Corporation merupakan syarikat pertama di dunia yang diiktiraf Climate Neutral pada tahun 2000, dikala kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar belum lagi dipraktikkan sebagai budaya korporat.

Dalam usaha berterusan untuk meminimumkan impak negatif dan memaksimumkan impak positif, Shaklee telah mengaplikasikan penggunaan 100% tenaga boleh diperbaharui, kredit tenaga boleh diperbaharui dan mengimbangi pelepasan gas rumah hijau dalam aktivitinya di seluruh dunia.Pemuliharaan Sumber


Projek Mengimbangi Pelepasan Karbon


Sejuta Pokok

No comments:

Post a Comment